Znak

Hádankářsko-křížovkářský kroužek
e-mail: chromyz@seznam.cz

Kabrňáci

 

 

 

Z historie kroužku

Podrobný přehled činnosti Kabrňáků do roku 1974 je zde

 

Před Kabrňáky

 

Již v 19.století lidé v Brně luštívali. A protože křížovka ještě nespatřila světlo světa a o logických hádankách rovněž nebylo ani slechu, je jasné, že to byly klasické hádanky (rebusy, šárady a.j.) Brňáci nejenom hádanky řešili, ale i tvořili. Soukromé luštění končí v Brně rokem 1902, kdy se hádankáři počínají shlukovat, vytvářejí "vlastenecké družiny" a (se) hádají. Kroužků vzniklo během krátké chvíle hned několik - Seminaristé, Lovci, Pytláci, Kartuziání, Reformátoři, Theisté a posléze v roce 1904 Brněnský Drak. Žádný z jmenovaných spolků neměl ani předsedu, ani zvolený výbor a tak je za řádné kroužky považovat nelze.

 

Jak Kabrňáci začínali

 

První světová válka utlumila hádankářskou činnost na dlouhou dobu. Po jejím skončení se do Brna vrací legendární Josef Čapek-Březinecký a Brno začíná hádankářsky procítat. A tak 20.března 1924 dochází k historickému okamžiku - v Akademické kavárně je založen nový kroužek a je pojmenován Kabrňáci. Brno se stalo centrem pestrého hádankářského života. Dvakrát mesíčně se konaly schůzky kroužku s přitažlivým programem, na nichž byl vítán každý host. Každý nováček se stal objetí tvůrčí invence J.Čapka-Březineckého. Ať měl jakékoliv jméno, během několika minut na něj vymyslel Čapek živý rébus. Ve dvacátých a třicátých letech hrozil kroužku rozkol, neboť se rozštěpil na původní Kabrňáky a Klub Kabrňáků. Po několika letech se však oba kroužky opět spojily a spojené tábory inicializovaly v roce 1933 založení Klubu moravskoslezských hádankářů, sdružujícího 29 kroužků. Za okupace postupně organizovaný hádankářský život utichal a schůzky kroužků pokračovaly v soukromí.

 

Kabrňáci po 2.světové válce

 

Po skončení války dochází ke konečnému sjednocení všech hádankářů a nyní již i křížovkářů. Pod patronací časopisu Hádanka a křížovka vzniká redakční sbor, hojně Kabrňáky prošpikovaný. Redakčné sbor se aktivně podílí na organizování přeborů v řešení hádanek a křížovek. Kabrňáci jsou významnou částí hádankařsko-křížovkářského hnutí. Veletrhů, pořádaných v Brně využívají k pořádání Veletržních turnajů. Celý podnik postupně dostává pevný řád a jméno "Hádankářské slavnosti". V roce 1960 přecházejí Kabrňáci pod ochranu patrona DK ROH Královopolské strojírny. Kroužek měl po delší době samostatnou klubovnu a možnost se v klidu vyvíjet k dalším úspěchům.

 

W3CHTML 4.01 W3CCSS 2.1

Copyright(c) SEBE - cafi"zavináč"centrum.cz (aktualizováno 19. 3. 2017)