Znak

Hádankářsko-křížovkářský kroužek
e-mail: chromyz@seznam.cz

Kabrňáci

 

 

 

Přehled výsledků turnajů v roce 2010

 

Celkové výsledky za rok 2010

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Vejchoda2141. Vejchoda132 1. Vejchoda2221. Vejchoda225
2. Bulín2062. Bulín128 2. Čejka2042. Čejka212
3. Chromý1973. Chromý127 3. Bulín1963. Malý199
3. Malý1974. Dočekal118 4. Malý1724. Konečný174
5. Dočekal1775. Čejka98 5. Fládr1685. Chromý173
6. Fládr1506. Rosa91 6. Konečný1606. Bulín170
7. Konečný1487. Fládr64 7. Jemelík1457. Jemelík157
8. Čejka1477. Konečný64 8. Chromý1438. Moravský147
9. Moravský1379. Pokorný60 9. Dočekal1419. Fládr146
10. Růžička13510. Malý55 10. Autrata11310. Autrata124
11. Jemelík12611. Rieder53 11. Moravský11211. Rieder117
12. Rosa11812. Moravský51 11. Rosa11211. Rosa117
13. Rieder10813. Růžička46 13. Rieder6913. Růžička103
14. Autrata10614. Autrata41 14. Hrbáček3714. Pokorný67
15. Pokorný9715. Hrbáček21 15. Pokorný3215. Hrbáček60

Výsledky turnaje z 21.12.2010 - autor Z. Chromý

Sudoku Risk Hádanky Křížovky
1. Krtek  1. Dočekal  1. Henc11 1. Vejchoda0
2. Břízová  1. Henc  2. Vejchoda11 2. Čejka0
3. Tesař  3. Moravský  3. Čejka7 3. Malý0
4. Hrbáček  3. Vejchoda  4. Autrata6 4. Břízová0
5. Henc  5. Autrata  4. Dočekal6 5. Hrbáček0
6. Fládr  5. Břízová  4. Rosa6 6. Henc0
7. Hanžlová  5. Bulín  7. Krtek5 7. Bulín0
8. Vejchoda  5. Čejka  8. Bulín3 8. Konečný0
9. Malý  5. Hanžlová  8. Moravský3 9. Pokorný0
10. Čejka  5. Konečný  10. Fládr1 10. Moravský0
   5. Malý  10. Hanžlová1 11. Fládr0
   5. Rosa     12. Krtek0
         13. Autrata0
         14. Růžička0
         15. Rosa1
         16. Elefant4

 

Výsledky turnaje z 7.12.2010 - autor V. Fládr

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Buln9 1. Rosa9 1. Dočekal10 1. Vejchoda0
1. Malý9 2. Chromý8 2. Bulín8 2. Čejka0
3. Dočekal8 3. Bulín3 2. Vejchoda8 3. Malý0
4. Chromý7 4. Čejka4 4. Konečný7 4. Hrbáček0
4. Vejchoda7 4. Dočekal4 5. Rieder6 5. Chromý0
6. Hrbáček6 6. Hrbáček3 6. Jemelík4 6. Rosa0
6. Jemelík6 6. Vejchoda3 7. Hrbáček3 7. Rieder1
6. Moravský6 8. Malý1 8. Čejka2 8. Jemelík2
9. Konečný5    8. Malý2 9. Konečný3
9. Rieder4    10. Chromý1 10. Pokorný21
9. Růžička4       11. Růžička23
12. Čejka3       12. Moravský58
12. Pokorný3         
12. Rosa3        

 

Výsledky turnaje z 16.11.2010 - autor A. Růžička

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Vejchoda13 1. Bulín34    1. Vejchoda0
2. Chromý12 2. Chromý18    2. Čejka0
3. Bulín10 3. Vejchoda14    3. Jemelík0
4. Rosa10 4. Pokorný12    4. Moravský0
5. Dočekal10 5. Moravský5    5. Chromý0
6. Jemelík8 5. Rosa5    6. Rosa0
7. Čejka7 5. Rieder5    7. Bulín1
8. Rieder7 8. Čejka3    8. Fládr1
9. Pokorný6 9. Dočekal2    9. Autrata1
10. Fládr6 10. Fládr1    10. Pokorný1
11. Moravský5       11. Dočekal2
12. Autrata5       12. Rieder4
13. Tižek4         

 

Výsledky turnaje z 2.11.2010 - autor J. Malý

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Vejchoda21 1. Chromý15 1. Vejchoda17 1. Vejchoda0
2. Fládr18 2. Bulín14 2. Jemelík10 2. Čejka0
3. Konečný17 3. Vejchoda8 3. Fládr8 3. Chromý1
4. Růžička17 4. Jemelík3 4. Bulín6 4. Jemelík1
5. Chromý17 5. Konečný2 5. Autrata4 5. Autrata2
6. Bulín16 5. Rosa2 5. Moravský4 6. Konečný2
7. Moravský15 7. Autrata1 7. Čejka4 7. Bulín2
8. Čejka15 7. Fládr1 8. Konečný2 8. Fládr4
9. Autrata14 7. Růžička1 8. Růžička2 9. Moravský5
10. Jemelík12    10. Dočekal1   
11. Dočekal12    10. Chromý1   
12. Tižek11         
13. Rosa9         
14. Pokorný9         

 

Výsledky turnaje z 19.10.2010 - autor P. Rosa

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Malý25 1. Pokorný24 1. Chromý8 1. Vejchoda0
2. Čejka25 2. Čejka13 2. Čejka8 2. Čejka0
3. Bulín23 3. Rieder12 3. Bulín7 3. Malý0
4. Vejchoda22 4. Tižek5 4. Vejchoda7 4. Bulín0
5. Rieder21 5. Chromý4 5. Autrata6 5. Rieder0
6. Fládr18 5. Jemelík4 6. Jemelík6 6. Chromý0
7. Chromý17 7. Bulín1 7. Malý3 7. Jemelík0
8. Moravský16 7. Dočekal1 8. Dočekal1 8. Konečný1
9. Pokorný16    8. Fládr1 9. Fládr3
10. Jemelík15       10. Moravský3
11. Dočekal15       11. Autrata35
11. Konečný15         
11. Růžička15         
14. Autrata10         
14. Tižek10         

 

Výsledky turnaje z 5.10.2010 - autor Z. Chromý

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Vejchoda13 1. Dočekal  1. Malý9 1. Vejchoda0
2. Konečný13 2. Hrbáček  2. Vejchoda  2. Malý0
3. Dočekal13 3. Malý  3. Bulín  3. Čejka0
4. Hrbáček13 4. Bulín  4. Hrbáček  4. Hrbáček0
5. Malý13 5. Autrata  5. Fládr  5. Autrata0
6. Bulín13 5. Rieder  6. Moravský  6. Pokorný0
7. Čejka13 7. Tižek  7. Dočekal  7. Konečný0
8. Fládr12 7. Vejchoda  8. Čejka  8. Rieder0
9. Rieder12    9. Autrata  9. Fládr0
10. Růžička12    10. Konečný  10. Bulín0
11. Moravský11    11. Tižek  11. Moravský0
12. Autrata10    12. Rieder  12. Růžička0
12. Pokorný10    13. Pokorný  13. Tižek>0
12. Tižek10         

 

Výsledky turnaje z 28.9.2010 - autor J. Konečný

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Chromý10 1. Čejka17 1. Bulín10 1. Vejchoda0
2. Bulín9 2. Dočekal6 2. Čejka9 2. Čejka0
3. Dočekal9 3. Vejchoda4 3. Fládr8 3. Malý0
4. Malý8 4. Chromý3 4. Vejchoda7 4. Jemelík0
5. Čejka7 5. Růžička2 5. Dočekal6 5. Chromý0
6. Jemelík7 6. Pokorný2 6. Rosa3 6. Dočekal0
7. Fládr7 7. Malý1 7. Malý3 7. Fládr0
8. Pokorný7    8. Jemelík2 8. Bulín1
9. Vejchoda6       9. Rosa1
10. Rosa6       10. Růžička2
11. Růžička5       11. Pokorný4

 

Výsledky turnaje z 8.9.2010 - autor P. Vejchoda

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Bulín  1. Fládr  1. Čejka  1. Čejka 
2. Malý  2. Rosa  2. Malý  2. Malý 
3. Růžička  3. Bulín  3. Moravský  3. Bulín 
4. Chromý  4. Pokorný  4. Bulín  4. Konečný 
5. Fládr  5. Konečný  5. Fládr  5. Chromý 
6. Autrata  5. Moravský  5. Konečný   6. Fládr 
7. Konečný  5. Rieder  7. Autrata  7. Moravský 
8. Čejka  8. Čejka     8. Rosa 
9. Moravský  8. Malý     9. Rieder 
10. Rosa        10. Autrata 
11. Rieder        11. Růžička 
12. Pokorný        12. Pokorný 

 

Výsledky turnaje z 15.6.2010 - autor Z. Chromý

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Vejchoda24 1. Vejchoda14 1. Vejchoda17 1. Vejchoda0
2. Jemelík24 2. Růžička7 2. Čejka11 2. Čejka0
3. Bulín24 3. Fládr5 3. Ondroušek8 3. Hrbáček0
4. Dočekal22 4. Dočekal2,5 4. Konečný7 4. Konečný0
5. Hrbáček21 5. Konečný3 5. Bulín1 5. Rieder0
6. Moravský20 5. Rosa3 5. Fládr1 6. Jemelík0
7. Autrata19 7. Pokorný1 5. Hrbáček1 7. Fládr0
8. Rieder18    5. Moravský1 8. Autrata0
9. Fládr17       9. Moravský0
10. Čejka14       10. Pokorný0
11. Konečný13       11. Rosa0
12. Pokorný11       12. Růžička4
12. Rosa11       13. Dočekal16
14. Růžička9         

 

Výsledky turnaje z 1.6.2010 - autor Z. Dočekal

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Bulín17 1. Bulín6 1. Vejchoda25 1. Vejchoda0
2. Malý16 2. Pokorný4 2. Čejka12 2. Čejka0
2. Růžička16 3. Chromý3 3. Jemelík11 3. Moravský0
4. Konečný15 4. Rosa0 4. Konečný6 4. Malý0
4. Vejchoda15 5. Vejchoda0 5. Malý1 5. Jemelík0
6. Jemelík14 6. Fládr1    6. Rieder0
6. Rieder14       7. Bulín0
8. Čejka13       8. Chromý0
8. Chromý13       9. Rosa0
10. Fládr12       10. Fládr0
11. Rosa11       11. Autrata0
12. Autrata10       12. Růžička0
12. Pokorný10       13. Konečný1
14. Moravský9       14. Pokorný2

 

Výsledky turnaje z 18.5.2010 - autor R. Čejka

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Dočekal8,96 1. Dočekal15 1. Vejchoda22 1. Vejchoda0
2. Vejchoda7,85 2. Bulín10 2. Fládr8 2. Malý0
3. Pokorný7,80 3. Chromý6 3. Bulín6 3. Bulín0
4. Růžička7,79 4. Autrata4 4. Moravský4 4. Chromý0
5. Malý6,93 5. Růžička3 4. Rosa4 5. Dočekal0
6. Chromý6,90 6. Pokorný2 6. Chromý3 6. Rosa0
7. Autrata5,95 7. Malý1 7. Dočekal3 7. Moravský1
8. Bulín4,87 7. Vejchoda1 8. Autrata2 8. Autrata1
9. Moravský4,67    9. Malý1 9. Růžička1
10. Rosa4,63    9. Pokorný1 10. Fládr3
11. Fládr2,76       11. Pokorný13

 

Výsledky turnaje z 4.5.2010 - autor S. Bulín

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Vejchoda17 1. Vejchoda10 1. Vejchoda14 1. Čejka1
2. Chromý14 2. Čejka9 2. Čejka12 2. Konečný1
3. Dočekal13 3. Chromý8 3. Jemelík10 3. Jemelík1
4. Pokorný11 4. Dočekal6 4. Dočekal5 4. Malý2
5. Malý11 5. Moravský4 5. Rosa3 5. Vejchoda3
6. Čejka11 6. Malý3 6. Malý3 6. Moravský3
7. Konečný11 7. Konečný2 7. Chromý3 7. Rieder3
8. Moravský10 8. Rieder1 8. Autrata2 8. Chromý5
9. Rieder10    8. Fládr2 9. Fládr5
10. Rosa10    8. Konečný2 10. Dočekal6
11. Jemelík10    8. Moravský2 11. Autrata>6
12. Fládr9    8. Rieder2   
13. Ondroušek9         
14. Růžička9         
15. Autrata8         

 

Výsledky turnaje z 20.4.2010 - autor J. Autrata

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Dočekal91. Dočekal17 1. Čejka111. Vejchoda0
1. Moravský92. Bulín9 2. Jemelík112. Čejka0
1. Hrbáček92. Moravský9 3. Bulín73. Konečný0
4. Chromý84. Hrbáček5 4. Fládr64. Hrbáček0
4. Jemelík84. Vejchoda5 4. Vejchoda65. Moravský0
6. Bulín7   6. Konečný56. Rieder0
6. Pokorný7   7. Malý47. Malý0
6. Rosa7   8. Rieder38. Bulín1
9. Fládr6   9. Dočekal29. Chromý1
9. Vejchoda6   9. Rosa210. Jemelík1
11. Čejka5   11. Hrbáček111. Fládr3
11. Malý5   11. Chromý112. Rosa53
13. Konečný4   11. Pokorný113. Pokorný56
13. Růžička4       
15. Rieder3       

 

Výsledky turnaje z 6.4.2010 - autor V. Fládr

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Bulín8,01. Dočekal9 1. Vejchoda111. Chromý0
2. Moravský8,02. Rieder2 2. Konečný92. Malý0
3. Vejchoda7,53. Vejchoda0 3. Bulín83. Konečný0
4. Rieder7,54. Rosa4 4. Autrata64. Moravský0
5. Malý7,55. Čejka3 5. Rieder65. Autrata0
6. Streit7,05. Chromý3 6. Malý56. Čejka1
7. Autrata7,05. Streit3 7. Moravský47. Jemelík1
8. Čejka6,58. Jemelík2 8. Dočekal48. Rieder1
9. Konečný6,0   9. Čejka39. Bulín1
10. Chromý6,0   10. Rosa110. Vejchoda2
11. Dočekal6,0   10. Růžička111. Streit2
12. Růžička6,0   10. Streit112. Růžička2
13. Pokorný5,0     13. Pokorný5
14. Rosa4,0     14. Dočekal6
15. Jemelík3,5     15. Rosa>6

 

Výsledky turnaje z 16.3.2010 - autor J. Malý

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Vejchoda201. Vejchoda24 1. Vejchoda191. Bulín0
2. Jemelík172. Bulín17 2. Čejka122. Vejchoda0
3. Fládr163. Rosa0 3. Jemelík93. Moravský0
3. Konečný164. Fládr6 4. Rieder44. Jemelík0
5. Bulín155. Čejka5 5. Bulín45. Růžička0
6. Moravský146. Rieder4 6. Fládr26. Fládr1
7. Čejka13   6. Moravský27. Autrata1
7. Rieder13   8. Konečný18. Čejka2
9. Autrata11     9. Konečný2
10. Pokorný10     10. Rieder2
10. Rosa10     11. Rosa>2
12. Růžička8       

 

Výsledky turnaje z 2.3.2010 - autor T. Hanžl

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Vejchoda321. Konečný40 1. Vejchoda171. Vejchoda0
2. Malý282. Chromý28 2. Čejka122. Konečný0
3. Bulín273. Vejchoda21 3. Hanžlová83. Jemelík0
4. Chromý254. Čejka15 4. Konečný54. Čejka0
5. Dočekal195. Moravský11 5. Pokorný35. Malý3
6. Konečný196. Bulín6 6. Bulín36. Bulín4
7. Fládr147. Dočekal5 6. Jemelík37. Rosa9
8. Jemelík148. Rosa4 6. Malý38. Fládr20
9. Hanžlová139. Malý1 9. Chromý19. Růžička>20
10. Růžička10   9. Rosa1  
11. Pokorný9       
12. Čejka8       
13. Moravský6       
14. Rosa3       

 

Výsledky turnaje z 16.2.2010 - autor S. Bulín

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Vejchoda16,91. Vejchoda6 1. Vejchoda171. Vejchoda0
2. Chromý15,32. Dočekal6 2. Jemelík142. Konečný0
3. Rosa12,13. Růžička3 3. Čejka103. Čejka1
4. Růžička11,74. Ondroušek2 4. Autrata54. Jemelík1
5. Ondroušek11,35. Chromý0 5. Dočekal55. Fládr1
6. Fládr11,26. Čejka2 6. Malý36. Malý1
7. Dočekal11,17. Fládr1 7. Fládr27. Autrata1
8. Jemelík10,57. Konečný1 8. Chromý18. Rosa2
9. Malý10,47. Pokorný1 8. Rosa19. Moravský3
10. Moravský10,1       
11. Konečný9,4       
12. Autrata9,1       
13. Pokorný8,7       
14. Čejka8,2       

 

Výsledky turnaje z 2.2.2010 - autor P. Rosa

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Bulín271. Vejchoda22 1. Malý111. Vejchoda0
2. Malý262. Čejka17 2. Vejchoda102. Čejka0
3. Vejchoda233. Autrata11 3. Čejka83. Malý0
4. Chromý223. Bulín11 4. Jemelík84. Konečný0
5. Konečný225. Chromý5 5. Chromý55. Bulín0
6. Čejka226. Dočekal3 6. Bulín46. Chromý1
7. Jemelík19   6. Konečný47. Růžička3
8. Růžička19   8. Autrata38. Autrata3
9. Dočekal18   9. Dočekal19. Jemelík4
10. Pokorný18   10. Pokorný110. Moravský6
11. Moravský18   11. Moravský111. Pokorný16
12. Autrata17       

 

Výsledky turnaje z 17.1.2010 - autor R. Sedlák-Moravský

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Malý71. Chromý5 1. Vejchoda201. Vejchoda0
2. Dočekal62. Pokorný2 2. Jemelík152. Růžička0
3. Autrata63. Vejchoda1 3. Čejka73. Bulín0
4. Růžička54. Konečný1 4. Bulín64. Malý0
5. Chromý4   5. Dočekal45. Fládr0
6. Čejka4   6. Malý36. Jemelík0
7. Konečný4   7. Chromý27. Rieder1
8. Rieder3   7. Konečný28. Čejka1
9. Vejchoda3   9. Fládr19. Chromý2
10. Ondroušek2     10. Autrata3
11. Bulín2     11. Konečný3
12. Fládr2       
13. Jemelík2       
14. Pokorný0       

Výsledky turnaje z 3.1.2010 - autor M. Rieder

Kviz Risk Hádanky Křížovky
1. Vejchoda251. Bulín20 1. Vejchoda121. Vejchoda0
2. Bulín252. Vejchoda14 2. Bulín112. Čejka0
3. Chromý253. Čejka9 3. Konečný103. Konečný0
4. Čejka254. Chromý6 4. Chromý94. Malý0
5. Dočekal255. Dočekal4 5. Fládr85. Fládr0
6. Malý256. Fládr2 6. Malý46. Moravský0
7. Konečný256. Konečný2 7. Čejka37. Bulín0
8. Moravský258. Rosa1 7. Rosa38. Chromý0
9. Rosa258. Růžička1   9. Dočekal0
10. Fládr24     10. Růžička0
11. Autrata18     11. Pokorný1
12. Růžička18     12. Autrata1
13. Pokorný16     13. Rosa2

 

W3CHTML 4.01 W3CCSS 2.1

Copyright(c) SEBE - cafi"zavináč"centrum.cz (aktualizováno 19. 3. 2017)